සැකිල්ල:Strong/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3064551 2016-03-18T12:48:25Z AYST201 Created page with "<strong {{#if:{{{class|}}}|class="{{{class}}}"}} {{#if:{{{id|}}}|id="{{{id}}}"}} {{#if:{{{style|}}}|style="{{{style}}}"}} {{#if:{{{title|}}}|title="{{{title}}}"}}>{{{1}}}</str..."
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Strong/edithistory&oldid=19637" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි