සැකිල්ල:T3d/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2004765 2010-12-16T17:07:10Z Adrignola Protected "[[Template:T3d]]": not to be edited by new users; is a demo, not a test page ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
2004763 2010-12-16T17:06:47Z Adrignola for help page
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:T3d/edithistory&oldid=16162" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි