සැකිල්ල:Tc/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
3695892 2020-06-03T13:33:09Z Mrjulesd Rejected the last text change (by [[Special:Contributions/Mayadelabellez89|Mayadelabellez89]]) and restored revision 2001501 by Adrignola
3694612 2020-05-30T05:59:32Z Mayadelabellez89
2001501 2010-12-16T14:39:08Z Adrignola Protected "[[Template:Tc]]": to be linked from help page; not a sandbox template ([edit=autoconfirmed] (indefinite) [move=autoconfirmed] (indefinite))
2001500 2010-12-16T14:38:39Z Adrignola for help page
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tc/edithistory&oldid=16144" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි