සැකිල්ල:Template doc page viewed directly

Wikibooks වෙතින්
මෙය සැකිල්ල:Template doc page viewed directly සඳහා සැකිලි ලේඛ පිටුව වේ.
මෙම පිටුව සෘජුව දැක්ම අභිලාෂය නොවේ. Links using variables may appear broken; do not replace these with hardcoded page names or URLs.
[create] Template documentation
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Template_doc_page_viewed_directly&oldid=15307" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි