සැකිල්ල:User language category

Wikibooks වෙතින්

මෙම සැකිල්ල යම් පරිශීලකයකු ගේ භාෂා පිළිබඳ නිපුණතා මට්ටම දක්වා සිටියි.

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{User language category|language}} මෙහි "language" යනු අදාළ භාෂාවේ, Wikibooks:Babel තුළ ලැයිස්තුගත කොට ඇති කේතය වේ.

උදාහරණ[සංස්කරණය]

{{User language category|si}}

පහත ආකාරයේ ප්‍රතිදාන ලබා දේ:

This category sorts Sinhala-speaking users by order of fluency (1 = native, 2 = nearly native, 3 = fluent, 4 = intermediate, 5 = basic).

Code Result Sort number
{{user language|si|N}}
si-N මෙම පරිශීලකයා ගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
1 = native
{{user language|si|4}}
si-4 මෙම පරිශීලකයා හට වෘත්තිමය මට්ටමකින් සිංහල භාෂාවෙන් දායක විය හැක.
2 = nearly native
{{user language|si|3}}
si-3 මෙම පරිශීලකයා හට දියුණු මට්ටමකින් සිංහල භාෂාවෙන් දායක විය හැක.
3 = fluent
{{user language|si|2}}
si-2 මෙම පරිශීලකයා හට සාමාන්‍ය මට්ටමකින් සිංහල භාෂාවෙන් දායක විය හැක.
4 = intermediate
{{user language|si|1}}
si-1 මෙම පරිශීලකයා හට ප්‍රාථමික මට්ටමකින් සිංහල භාෂාවෙන් දායක විය හැක.
5 = basic
{{user language|si|0}}
si-0 මෙම පරිශීලකයා හට සිංහල භාෂාවෙන් දායක විය නොහැක.
(not included)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:User_language_category&oldid=15165" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි