සැකිල්ල:W/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්
Note: This template is used on a lot of pages. In order not to put too much load on the servers, edits should be kept to a bare minimum. Please discuss proposed changes on the talk page first.
  • Editing a template causes all pages that use the template to be re-rendered. If the template is used often, this can put a lot of load on the servers since it fills up the job queue.
  • Keep in mind that templates that are used on file description pages also show up on other wikis.


aragonés | asturianu | Boarisch | беларуская (тарашкевіца) | čeština | Deutsch | Deutsch (Sie-Form) | English | español | eesti | suomi | français | galego | magyar | հայերեն | italiano | 한국어 | македонски | مازِرونی | norsk nynorsk | polski | português | română | русский | svenska | Tiếng Việt | 中文(简体) | 中文(繁體) | +/−

<translate> No description yet available.</translate>

<translate> Usage</translate>

{{W |1= }}

Template parameters

ParameterDescriptionDefaultStatus
1emptysuggested
2{{{1}}}optional
3enoptional
4emptyoptional
linkemptyoptional

<translate> Additional information</translate>

<translate> The template is intended to be used in the following namespaces:</translate> <translate> all namespaces</translate>

<translate> The template is intended to be used by the following user groups:</translate> <translate> all users</translate>

<translate> ⧼Seealso⧽</translate>

<translate> </translate>

{{Ud}} and other Category:Interwiki link templates;


{{WA}} or {{وك}} links to සැකිල්ල:WA
{{Wb}} links to සැකිල්ල:Wb
{{Wc}} links to සැකිල්ල:Wc
{{WC}} links to සැකිල්ල:WC
{{Wd}} links to සැකිල්ල:Wd
{{Wda}} links to සැකිල්ල:Wda
{{We}} links to සැකිල්ල:We
{{Wet}} links to සැකිල්ල:Wet
{{Weu}} links to සැකිල්ල:Weu
{{WE}} links to සැකිල්ල:WE
{{Wf}} links to සැකිල්ල:Wf
{{Wfa}} links to සැකිල්ල:Wfa
{{Wfi}} links to සැකිල්ල:Wfi
{{Wg}} links to සැකිල්ල:Wg
{{Wh}} links to සැකිල්ල:Wh
{{Whe}} links to සැකිල්ල:Whe
{{Whi}} links to සැකිල්ල:Whi
{{Wi}} links to සැකිල්ල:Wi
{{Wid}} links to සැකිල්ල:Wid
{{W日}} or {{Wja}} links to සැකිල්ල:W日
{{Wka}} links to සැකිල්ල:Wka
{{ವಿ}} links to සැකිල්ල:ವಿ
{{W말}} or {{Wko}} links to සැකිල්ල:W말
{{വി}} links to සැකිල්ල:വി
{{Wlt}} links to සැකිල්ල:Wlt
{{Wlv}} links to සැකිල්ල:Wlv
{{Wm}} links to සැකිල්ල:Wm
{{Wn}} links to සැකිල්ල:Wn
{{Wp}} links to සැකිල්ල:Wp
{{WP}} links to සැකිල්ල:WP
{{Wr}} links to සැකිල්ල:Wr
{{වි}} links to සැකිල්ල:වි
{{Wsk}} links to සැකිල්ල:Wsk
{{Wsl}} links to සැකිල්ල:Wsl
{{Wsr}} links to සැකිල්ල:Wsr
{{Wsu}} links to සැකිල්ල:Wsu
{{Wsv}} links to sv:Wikipedia
{{Wth}} or {{ว}} links to th:วิกิพีเดีย
{{Wtr}} links to සැකිල්ල:Wtr
{{Wu}} links to සැකිල්ල:Wu
{{Wz}} links to සැකිල්ල:Wz

The "W××" templates are shortcuts of the main template {{W}}, setting the language code with parameter 3: සැකිල්ල:Tle is just සැකිල්ල:Tle
the "W×" templates are abbreviated shortcuts for some very often used languages.

More W× templates are elsewhere in use:
but there are no other language codes starting with "w", so plenty of "W×" templates may be created.

<translate> Localization</translate>

<translate> This template is not intended to be localized.</translate>

Recommendation

For linking to a sister project, an internal link such as {{W||en.wikipedia}}) is preferred over an external one as e.g. [http://en.wikipedia.org en.wikipedia].

Examples

All parameter combinations

Numbers at line beginning indicate parameter use (0=parameter without value)

000 {{W}} → [[:w:|]] [1]
003 {{W|3=es}} → [[:es:|]] [1] සැකිල්ල:F {{We}}: සැකිල්ල:Tleසැකිල්ල:We
003 {{W|3=pt}} → [[:pt:|]] [1]
020 {{W||Main Page}}Main Page
020 {{W||en:Main Page}}en:Main Page
023 {{W||Ĉefpaĝo|eo}}Ĉefpaĝo
023 {{W||pt:Wikipedia|pt}}pt:Wikipedia සැකිල්ල:F {{Wp}}: සැකිල්ල:Tleසැකිල්ල:Wp
023 {{W||pt:Wp|pt}}pt:Wp (preferred style of a link to a national mainpage)
023 {{W||de:Wp|de}}de:Wp සැකිල්ල:F {{Wd}}: සැකිල්ල:Tleසැකිල්ල:Wd
100 {{W|Page name}}Page name
100 {{Wf|Paris|c}}සැකිල්ල:Wf + [[Category:Paris]]
103 {{W|Page name||it}}Page name සැකිල්ල:F {{Wi}}: සැකිල්ල:Tleසැකිල්ල:Wi
103 {{W|Page name||fr}}Page name සැකිල්ල:F {{Wf}}: සැකිල්ල:Tleසැකිල්ල:Wf
103 {{W|{{FULLPAGENAME}}|3=pl}}සැකිල්ල:W/උපදෙස්
120 {{W|Page name|Display name}}Display name
123 {{W|Page name|Display name|nl}}Display name සැකිල්ල:F {{Wn}}: සැකිල්ල:Tleසැකිල්ල:Wn
123 {{W|Page name|Display name|hu}}Display name සැකිල්ල:F {{Wh}}: සැකිල්ල:Tleසැකිල්ල:Wh
  1. 1.0 1.1 1.2 It is recommended to use parameter #2 giving an explaining text, as shown in the “023” Main Page examples.


Complex page name examples
3=de de:Wikipedia Benutzer Diskussion:Andreas 06/Spielwiese/Stadien der Fußball-Bundesliga
3=fr fr:Wikipédia Discussion aide:Catégorie/Archive3
3=yi yi:Wikipedia ענדערן הילף:אינהאלט
3=pt pt:Wikipedia Categoria:Cidades fantasmas da CalifórniaPredefinição Discussão:!Info pessoal
3= en:Wikipedia සැකිලි සාකච්ඡාව:Welcome/fr
3=nl:b nl:Wikibooks Scalable Vector Graphics/Stijl
3=en:d en:Wikidata Project chat
3=en:n en:Wikinews Egyptian MP calls for web porn ban
3=fi:q fi:Wikiquote Elizabeth II
3=es:s es:Wikisource Archivo:Las Maravillas Del Cielo pg 7.jpg
3=sv:v sv:Wikiversity Surdegsbakning för hemmabagaren
3=pl:voy pl:Wikivoyage San Francisco
3=lt:wikt lt:Wiktionary Sąrašas:Kinų hieroglifų raktai
3=d සැකිල්ල:0 Wikidata Property:P4896
3=m සැකිල්ල:0 Metawiki VisualEditor/Newsletter/2014/November/ka
3=m:de සැකිල්ල:0de:Metawiki Sulzbach an der Murr
3=mw සැකිල්ල:0 Mediawiki Extension:ParserFunctions/it
3=species සැකිල්ල:0Wikispecies Verrucaria halizoa
3=en:commons en:Commons සැකිල්ල:W


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:W/උපදෙස්&oldid=24368" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි