සැකිල්ල:Wikivoyage/doc/edithistory

Wikibooks වෙතින්
oldid date/time username edit summary
2485341 2013-02-07T08:15:09Z JamesA for new template
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikivoyage/doc/edithistory&oldid=15247" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි