හඟවුම

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හඟවුම.[සංස්කරණය]

පැරැණි පොත් සඳහා අරුත් වියකන් කිරීමට සුදුසු පමණට අවසරයෙක් මට නැත්තේයි. එක් අතෙකින් ඉගැන්නීමෙ කටයුත්තේ ද තවත් අතෙකින් මට රිසියෙන පරිදි අමුතු පබඳ කිරීමෙහිද යෙදී සිටිනා මට මෙ පිණිසැ දවසකට අඩ පැයක්වත් ගෙවීම මගේ සිතට මහත් කරදරයෙකි. අමුතුවැ පොත් කිරීම මගේ සුව විඳීමක් හෙයින් ඒ මට සිතට ගතට හිත කරයි. මෙ අයුරු වැඩ මගේ එ අයුරු රිසියක් නැති වැකරන හෙයින් මට වෙහෙස කරයි. මගේ පොත් කිහිපයක් මැ පළ කිරීමෙහි ඉදිරිපත් වූ සීමා සහිත (M.D.) ගුණසේන සහ සමාගමයේ (M.D.) සිරිසේන මහතුන් දැනට හිගවැ පවත්නා පැරණි පොත් පළ කිරීමේ රිසියක් දක්වා, ඒහැටි පොත් වලින් එකක් වූ සැවුල් අස්න සකස් කොට දෙන සේ කීයෙන් මගේ සෙසු කටයුත්තේ යෙදී සිටිනා ගමන් මැ මෙ සෙයින් මෙ පොතද සකස් කොටැ සරසන ලදී.

මෙයට

රැ. තෙන්නකෝන්

1955. 9. 23

නුගේගොඩ

ගංගොඩවිල විදුහලේදීයැ.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=හඟවුම&oldid=4057" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි