ගොනුව:Sangasarana.pdf

Wikibooks වෙතින්
 පිටුවට යන්න
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →

මුල් ගොනුව(956 × 1,352 පික්සල, ගොනු තරම: 2.1 මෙ.බ., MIME වර්ගය: application/pdf, 81 පිටු)

The above book is a Buddhist Literature (religious)

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්10:08, 16 මාර්තු 2010 10:08, 16 මාර්තු 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය956 × 1,352, 81 පිටු (2.1 මෙ.බ.)Sandc (සාකච්ඡාව | දායකත්ව)The above book is a Buddhist Literature (religious)

මෙම ගොනුව භාවිතා කරන නිසිදු පිටුවක් නොමැත.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගොනුව:Sangasarana.pdf&oldid=4030" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි