පරිශීලක සාකච්ඡාව:Sandc

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

nice work dude. බිඟුවා 11:52, 10 මැයි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Reply me when you see this. mmnanuruddha@gmail.com -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:58, 16 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Main Page --> මුල් පිටුව[සංස්කරණය]

Main Page has moved to මුල් පිටුව. pls use මුල් පිටුව today onwards. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:13, 6 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

සන්දේශ කාව්‍ය[සංස්කරණය]

සන්දේශ කාව්‍ය can be found here. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:16, 6 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Sandc&oldid=6698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි