ගොනුව:Theruwanmala.pdf

Wikibooks වෙතින්
 පිටුවට යන්න
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →

මුල් ගොනුව(956 × 1,352 පික්සල, ගොනු තරම: 875 කි.බ., MIME වර්ගය: application/pdf, 37 පිටු)

Buddhist Literature (poetry)

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්10:23, 16 මාර්තු 2010 10:23, 16 මාර්තු 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය956 × 1,352, 37 පිටු (875 කි.බ.)Sandc (සාකච්ඡාව | දායකත්ව)Buddhist Literature (poetry)

මෙම ගොනුව භාවිතා කරන නිසිදු පිටුවක් නොමැත.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගොනුව:Theruwanmala.pdf&oldid=15052" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි