චෙස්/මූලික කරුණු

Wikibooks වෙතින්

චෙස් පුවරුව[සංස්කරණය]

මුලින්ම චෙස් ක්‍රීඩාව පුවරුවක් නොහොත් ලෑල්ලක් මත සිදු කෙරෙන ක්‍රීඩාවක් බැවින් එම පුවරුවේ හෝ ලෑල්ලේ ස්වභාවය ගැන සලකා බලමු. සාමාන්‍ය භාවිතයේදී චෙස් ලෑල්ල, චෙස් බෝඩ් එක යන නමින් හැඳින්වේ. මෙම පුවරුව කොටු 64කින් සමන්විතය. එකක් හැර එකක් පාට වෙනස් කොටුවලින් සමන්විතය. බොහෝවිට කළු හා සුදු වර්ණ 2 යොදාගනී. නමුත් කොළ - සුදු, දුඹුරු - සුදු ආදී වර්ණයන්ගෙන්ද යුක්ත වූ පුවරුද දැකිය හැකිය.

මෙම පුවරුව තබා ගත යුතු ආකාරයක් ඇත. White on right යනුවෙන් ඉංග්‍රීසි බසින් කෙටි වදනක් මේ සඳහා යොදා ගත හැකිය. සෑම විටම ක්‍රීඩකයගේ දකුණු පැත්තට වන්නට සුදු පැහැති කොටුවක් තිබිය යුතුය. මෙම පුවරුවේ සිරස් කොටු 1 සිට 8 දක්වා නම් කර ඇත. (පිංතූරය බලන්න.) ඒවා උසස්වීම නොහොත් රෑන්ක්ස්(ranks) ලෙසින් හැඳින්වේ. තිරස් අතට ඇති කොටු ශ්‍රේණි නොහොත් ෆයිල්ස් (files) ලෙසින් හැඳින්වෙන අතර a සිට h දක්වා වමේන් පටන්ගෙන නම් කර ඇත. මෙය සම්මත චෙස් පුවරු නාමකරණයයි. මෙලෙස නම් කිරීම මගින් ඉත්තන්ගේ ආරම්භය අවසානය ඉතා පහසුවෙන් සටහන් කර ගත හැකි වනු ඇත.

ඉත්තන් රහිත චෙස් පුවරුවක්
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1හැඳින්වීම · ඉත්තන් වර්ග

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=චෙස්/මූලික_කරුණු&oldid=7073" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි