පරිශීලක:Vanished user 24kwjf10h32h

Wikibooks වෙතින්
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Vanished_user_24kwjf10h32h&oldid=11938" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි