පරිශීලක සාකච්ඡාව:තඹරු විජේසේකර

Page contents not supported in other languages.
මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wikibooks වෙතින්
Latest comment: වසර 13කට පෙර by බිඟුවා in topic Adminship Request

විකිපොත් සඳහා ආයුබෝවන්!

--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 00:31, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

Adminship Request[සංස්කරණය]

Hi,

I have applied for adminship in Sinahala wikibooks. Pls use your vote here. Also it seems we have to move some books from here to wikisource. I have started new project here. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:02, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

Thanks for the Help. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:51, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply