පරිශීලක සාකච්ඡාව:බැලුන්බල්ලා

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

කවි වල පද වෙන් කිරීම සඳහා "::" ලකුණු පේලි වල මුලට ඇතුලත් කළෙමි.

ආයූබෝවන්[සංස්කරණය]

ආයූබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:08, 20 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)Reply[reply]