පරිශීලක සාකච්ඡාව:Nishantha

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Welcome to Wiki Books !!! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:39, 15 ජූනි 2010 (යූටීසී)Thank you... It seems you have good experience in working with such "Wiki" things :) .. / Nishantha

your signature[සංස්කරණය]

pls use your signature in discussion page. That will help to reply you easily. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:29, 27 ජූනි 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Nishantha&oldid=6607" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි