පරිශීලක සාකච්ඡාව:Wasantha~siwikibooks

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:24, 23 සැප්තැම්බර් 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

ඔබගේ ගිණුම යළි නම් කෙරේවි[සංස්කරණය]

08:12, 20 මාර්තු 2015 (යූටීසී)

Renamed[සංස්කරණය]

04:41, 17 අප්‍රේල් 2015 (යූටීසී)