ප්‍රවර්ගය:පොත:මාධ්‍යයේ බලපැම සහ මිත්‍යාව වැපිරීම

Wikibooks වෙතින්

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ මාධ්‍යයේ බලපැම සහ මිත්‍යාව වැපිරීම නම් වන පොතට අදාළ වන පිටු අඩංගු වෙයි. එහි පිටුවක් මෙහි නොපෙන්වන්නේ නම්, එම පිටුවේ අගට {{BookCat}} කේතය එකතු කරන්න. මෙතැනට පිවිසීමෙන්, ප්‍රවර්ග ගත කිරීම නොසලකා, මෙම පොතෙහි මුල් පිටුව යටතෙහි එන සියළුම උප පිටු (මුල් පිටුව නොමැතිව) ලැයිස්තුව නැරඹිය හැකිය.

"පොත:මාධ්‍යයේ බලපැම සහ මිත්‍යාව වැපිරීම" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.