ප්‍රවර්ගය:විෂයය:අර්ථශාස්ත්‍රය

Wikibooks වෙතින්

< සමාජවේදමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

අර්ථශාස්ත්‍රය
මෙහි ඇති පොත් අර්ථශාස්ත්‍රය පිළිබඳව වෙයි.

"විෂයය:අර්ථශාස්ත්‍රය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.