පොත් රාක්කය:චෙස්

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

< පුවරු ක්‍රීඩාමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

චෙස්
Books on this shelf are about චෙස්, a board game that reached its current form in Europe about five hundred years ago.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පොත්_රාක්කය:චෙස්&oldid=16143" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි