මාධ්‍යවිකි:Gadgets-pagetext

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පහත දැක්වෙන්නේ අර්ථදැක්වීම් කරන ලද ආකාරය අනුව පරිශීලකයන්ට ඔවුන්ගේ රිසිකෙරුම් පිටුව මතදී සක්‍රීය කළ හැකි විශේෂ ගැජටයන් ලයිස්තුවකි. මෙම දළ විශ්ලේෂණය සියළු ගැජටයන්ගේ විස්තර කෙරුම් හා කේතයන් අර්ථ දක්වන පද්ධති පණිවුඩ පිටු වෙත පහසු ළඟාවීම් ලබාදේ.

"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Gadgets-pagetext" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි