මාධ්‍යවිකි:Uploadtext

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගොනු උඩුගත කිරීම සඳහා පහත ආකෘති පත්‍රය භාවිතා කරන්න. පෙරදී උඩුගතකෙරුණු ගොනු නැරඹුම හෝ ගවේෂණය සඳහා උඩුගතකෙරුණු ගොනු ලැයිස්තුව වෙත යන්න, (යළි)උඩුගතකෙරුම්ද උඩුගතකෙරුම් ලඝු-සටහන තුල සටහන් කර ඇති අතර, මකාදැමුම් මකාදැමුම් ලඝු-සටහන හි ඇත.

ගොනුවක් පිටුවක බහාලීම සඳහා, පහත ආකාරයේ සබැඳියක් භාවිතා කරන්න:

  • [[ගොනුව:ගොනුව.jpg]] ගොනුවෙහි පරිපූර්ණ අනුවාදය භාවිතා කිරීමට
  • [[ගොනුව:ගොනුව.png|200px|thumb|left|විකල්ප පෙළ]] 'විකල්ප පෙළ' යන්න විස්තරය ලෙසින් තැබෙමින් වම් මායිමෙහි කොටුවක පික්සල 200 පළල ප්‍රවාචිතයක් භාවිතා කිරීමට
  • [[මාධ්‍යය:ගොනුව.ogg]] ගොනුව ප්‍රදර්ශනය නොකෙරෙමින් ගොනුවට සෘජු ලෙස සබැඳීමට"
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Uploadtext&oldid=7009" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි