උඩුගත කිරීම් සටහන

ඉතා මෑතදී සිදුකල ගොනු උඩුගතකිරීම් ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ. වැඩිමනත් දෘශ්‍ය සමාලෝචනය සඳහා නව ගොනු ගැලරිය බලන්න.

සටහන්
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ලඝු_සටහන/upload" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි