යෞවනය සහ රාගය

0% developed
Wikibooks වෙතින්

යෞවනය සහ රාගය යන පොත සම්මතයෙන් ඔබ්බට ගිය පොතක් ලෙසින් විදහා දැක්විය හැකිය. තරුණ ජවය ශක්තිය හා මුසුව ගලා යන රාගයේ හැඟුම් සමුදායක් හා හැටෙන මෙම පොතේ පරාසය ඉතා පුළුල් මාවතකට මං පෙත් එලි කරයි.

පටුන[සංස්කරණය]

 • පෙරවදන
 • යෞවනය
 • නව යොවුන්විය
 • පාසල් කාලය හා බැඳීම්
 • හැඟීම්
 • රහස්
 • පුද්ගලිකත්වය
 • රාගය
 • රහසේ රාගය විඳීම
 • සමාජීය ආකල්ප හා ගැටලු
 • සමාලෝචන
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=යෞවනය_සහ_රාගය&oldid=12775" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි