යළි-යොමුවීම් ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:32, 23 සැප්තැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Budhuguna Alankaraya →‎ බුදු ගුණ අලංකාරය
 2. Buthsarana →‎ බුත්සරණ
 3. CAT:CATS →‎ ප්‍රවර්ගය:Categories
 4. CAT:TOP →‎ ප්‍රවර්ගය:ප්‍රවර්ග
 5. C ගැන ඉගෙන ගැනීමට පෙර →‎ C හා C++ සිංහලෙන්/C ගැන ඉගෙන ගැනීමට පෙර
 6. C හා C++ සිංහලෙන්/C වලින් යමක් තිරයේ දැක්වීම →‎ C හා C++ සිංහලෙන්/C ගැන ඉගෙන ගැනීමට පෙර
 7. Dahampiya Atuwa Getapadaya →‎ දහම්පියා අටුවා ගැටපදය
 8. Department:Languages →‎ Department:භාෂා
 9. Department:Wikijunior →‎ Department:කණිෂ්ඨ විකි
 10. EHELEPOLA WARNANAWA →‎ ඇහැළේපොළ වර්ණනාව
 11. GUTHTHILA KAAWYA →‎ ගුත්තිල කාව්‍ය
 12. God divya bhati →‎ විකිපොත්:God divya bhati
 13. Hodiya →‎ සිංහල හෝඩිය
 14. KAHAKURULU SADESA →‎ කහකුරුළු ස‍‍‍ඳෙස
 15. MUWADEVU DA WIWARANAYA →‎ මුවදෙව් ‍දා විවරණය
 16. Main Page →‎ මුල් පිටුව
 17. Shelf:French language →‎ පොත් රාක්කය:ප්‍රංශ භාෂාව
 18. Shelf:French language/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:ප්‍රංශ භාෂාව/ancestry
 19. Shelf:Help →‎ පොත් රාක්කය:Help
 20. Shelf:Languages →‎ පොත් රාක්කය:භාෂා
 21. Shelf:Languages/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:භාෂා/ancestry
 22. Shelf:Languages of Europe →‎ පොත් රාක්කය:යුරෝපයේ භාෂා
 23. Shelf:Languages of Europe/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:යුරෝපයේ භාෂා/ancestry
 24. Shelf:Languages of North America →‎ පොත් රාක්කය:උතුරු ඇමෙරිකාවේ භාෂා
 25. Shelf:Wikijunior →‎ පොත් රාක්කය:කණිෂ්ඨ විකි
 26. Shelf:ප්‍රංශ භාෂාව →‎ පොත් රාක්කය:ප්‍රංශ භාෂාව
 27. Shelf:ප්‍රංශ භාෂාව/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:ප්‍රංශ භාෂාව/ancestry
 28. Shelf:භාෂා/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:භාෂා/ancestry
 29. Shelf:යුරෝපයේ භාෂා/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:යුරෝපයේ භාෂා/ancestry
 30. Subject:Books by subject →‎ විෂයය:විෂයය අනුව පොත්
 31. Subject:Languages →‎ Subject:භාෂාවන්
 32. Subject:සන්දේශ කාව්‍ය →‎ විෂයය:සන්දේශ කාව්‍ය
 33. WP:VP →‎ විකිපොත්:කෝපි කඩේ
 34. Wikijunior →‎ කණිෂ්ඨ විකි
 35. අපෘෂ්ඨවන්ශීන් පිලිබඳ සත්ත්ව විද්‍යාව →‎ අපෘෂ්ඨවංශීන් පිලිබඳ සත්ත්ව විද්‍යාව
 36. උග්ගල් අලුත්නුවර/උග්ගල් අලුත්නුවර ඉතිහාසය අනාවරණය කරගැනීමට උපකාර වන ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර →‎ උග්ගල් අලුත්නුවර/ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර
 37. පොත් රාක්කය:Languages of Europe →‎ පොත් රාක්කය:යුරෝපයේ භාෂා
 38. පොත් රාක්කය:Languages of North America →‎ පොත් රාක්කය:උතුරු ඇමෙරිකාවේ භාෂා
 39. පොත් රාක්කය:Languages of North America/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:උතුරු ඇමෙරිකාවේ භාෂා/ancestry
 40. පොත් රාක්කය:Wikijunior →‎ පොත් රාක්කය:කණිෂ්ඨ විකි
 41. පොත් රාක්කය:Wikijunior/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:කණිෂ්ඨ විකි/ancestry
 42. ම හා වං ශ ය →‎ මහාවංශය (සිංහල පරිවර්තනය)
 43. ම හා වං ශ ය - i →‎ මහාවංශය - i
 44. ම හා වං ශ ය - ii →‎ මහාවංශය - ii
 45. ම හා වං ශ ය - iii →‎ මහාවංශය - iii
 46. ම හා වං ශ ය - පූර්ව සංක්ශිප්තය →‎ මහාවංශය - පූර්ව සංක්‍ෂිප්තය
 47. ලංකාඉතිහාසය →‎ ලංකා ඉතිහාසය
 48. විකි පොත්:පරිපාලකවරු →‎ විකිපොත්:පරිපාලකවරු
 49. සංදේශ →‎ සන්දේශ කාව්‍ය
 50. සමනලයන් →‎ සමනළයන්

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න