යළි-යොමුවීම් ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:14, 31 මැයි 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Assume good faith →‎ විකිපොත්:Assume good faith
 2. Budhuguna Alankaraya →‎ බුදු ගුණ අලංකාරය
 3. Buthsarana →‎ බුත්සරණ
 4. CAT →‎ ප්‍රවර්ගය:ප්‍රවර්ග
 5. CAT:CATS →‎ ප්‍රවර්ගය:Categories
 6. CAT:TOP →‎ ප්‍රවර්ගය:ප්‍රවර්ග
 7. COOK →‎ Cookbook:Table of Contents
 8. C ගැන ඉගෙන ගැනීමට පෙර →‎ C හා C++ සිංහලෙන්/C ගැන ඉගෙන ගැනීමට පෙර
 9. C හා C++ සිංහලෙන්/C වලින් යමක් තිරයේ දැක්වීම →‎ C හා C++ සිංහලෙන්/C ගැන ඉගෙන ගැනීමට පෙර
 10. C හා C සිංහලෙන්/C සඳහා දෙවන උදාහරණය →‎ C හා C++ සිංහලෙන්/C සඳහා දෙවන උදාහරණය
 11. Cookbook →‎ Cookbook:Table of Contents
 12. Cookbook:Fried Rice →‎ Cookbook:ෆ්‍රයිඩ් රයිස්
 13. Cookbook:Rice Recipes →‎ ප්‍රවර්ගය:Rice recipes
 14. Dahampiya Atuwa Getapadaya →‎ දහම්පියා අටුවා ගැටපදය
 15. Department:Computing →‎ අංශය:Computing
 16. Department:Engineering →‎ Department:ඉංජිනේරුවේදය
 17. Department:Help →‎ අංශය:Help
 18. Department:Humanities →‎ අංශය:Humanities
 19. Department:Languages →‎ Department:භාෂා
 20. Department:Mathematics →‎ අංශය:Mathematics
 21. Department:Miscellaneous →‎ අංශය:Miscellaneous
 22. Department:Recreational activities →‎ අංශය:Recreational activities
 23. Department:Science →‎ අංශය:Science
 24. Department:Social sciences →‎ අංශය:Social sciences
 25. Department:Standard curricula →‎ අංශය:Standard curricula
 26. Department:Wikijunior →‎ Department:කණිෂ්ඨ විකි
 27. Department:ඉංජිනේරුවේදය →‎ අංශය:ඉංජිනේරුවේදය
 28. Department:කණිෂ්ඨ විකි →‎ අංශය:කණිෂ්ඨ විකි
 29. Department:භාෂා →‎ අංශය:භාෂා
 30. EHELEPOLA WARNANAWA →‎ ඇහැළේපොළ වර්ණනාව
 31. GUTHTHILA KAAWYA →‎ ගුත්තිල කාව්‍ය
 32. God divya bhati →‎ විකිපොත්:God divya bhati
 33. Hodiya →‎ සිංහල හෝඩිය
 34. KAHAKURULU SADESA →‎ කහකුරුළු ස‍‍‍ඳෙස
 35. MUWADEVU DA WIWARANAYA →‎ මුවදෙව් ‍දා විවරණය
 36. Main Page →‎ මුල් පිටුව
 37. Manual of Style →‎ විකිපොත්:Manual of Style
 38. SUB →‎ විෂයය:විෂයය අනුව පොත්
 39. Shelf:Computer programming →‎ පොත් රාක්කය:Computer programming
 40. Shelf:Computing →‎ පොත් රාක්කය:පරිගණක
 41. Shelf:Engineering →‎ පොත් රාක්කය:Engineering
 42. Shelf:French language →‎ පොත් රාක්කය:ප්‍රංශ භාෂාව
 43. Shelf:French language/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:ප්‍රංශ භාෂාව/ancestry
 44. Shelf:Help →‎ පොත් රාක්කය:Help
 45. Shelf:Languages →‎ පොත් රාක්කය:භාෂා
 46. Shelf:Languages/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:භාෂා/ancestry
 47. Shelf:Languages of Europe →‎ පොත් රාක්කය:යුරෝපයේ භාෂා
 48. Shelf:Languages of Europe/ancestry →‎ පොත් රාක්කය:යුරෝපයේ භාෂා/ancestry
 49. Shelf:Languages of North America →‎ පොත් රාක්කය:උතුරු ඇමෙරිකාවේ භාෂා
 50. Shelf:Mechanical engineering →‎ පොත් රාක්කය:Mechanical engineering

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න