පරික්ෂාකිරීම් සටහන

මෙය පරික්‍ෂාකර බැලූ සංශෝධනයන්ගේ ලඝු-සටහනකි.

සටහන්
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ලඝු_සටහන/patrol" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි