භාවිතා නොවූ ගොනු

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:50, 22 මැයි 2024 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

පහත ගොනු පවතින නමුත් ඒවා කිසිදු පිටුවකට කාවද්දා නොමැත. සෘජු කලාප ලිපින (URL) සමගින් අනෙකුත් වෙබ් අඩවි ගොනුවකට සබැඳිය හැකි බවද, එබැවින්ම සක්‍රීය භාවිතයෙහි පැවතුනද මෙහිදී ලැයිස්තුගතකිරීමට ලක් විය හැකි බවද කාරුණිකව සටහන් කර ගන්න.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 4 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #4.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:හාවිතා_නොවන_රූප" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි