විෂයය:දේශපාලන දර්ශනය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

< විවිධpurge this page's server cache

දේශපාලන දර්ශනය
මෙහි ඇති පොත් දේශපාලන දර්ශනය ආශ්‍රිතව සැකසුනු ඒවාය.

create subject categoryThis subject page does not yet have an associated allbooks category. create allbooks category

කාල් මාක්ස් සහ ෆෙඩ්රික් එංගල්ස් විසින් රචිත කෘති [ලංකා මාඕවාදීන් විසින් පළ කරන LiberationBase සඟරාව සහ සිංහල ඩිජිටල් පුස්තකාලයෙනි]

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය

කොමියුනිස්ට්වාදයේ මූලධර්ම

පොයර්බාහ් ගැන තිසීස ‍

පවුල පෞද්ගලික දේපළ සහ රජය ඇති වූ සැටි

සමාජවාදය මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාවට

වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේදී ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්ය භාරය

යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සහ තාරකා විද්‍යාව


වී අයි ලෙනින් විසින් රචිත කෘති [ලංකා මාඕවාදීන් විසින් පළ කරන LiberationBase සඟරාව සහ සිංහල ඩිජිටල් පුස්තකාලයෙනි]

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 1වෙනි වෙළුම්‍

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 2වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 3වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 4වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 5වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 6වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 7වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 8වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 9වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 10වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 11වෙනි වෙළුම

වී අයි ලෙනින් තෝරාගත් කෘති 12වෙනි වෙළුම


තවත් පොත්

කොමියුනිස්ට් ඩිජිටල් පුස්තකාලය (සිංහල බසින්) - LiberationBase

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:දේශපාලන_දර්ශනය&oldid=11148" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි