විෂයය:නවකතා

Wikibooks වෙතින්

< සාහිත්‍යයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

නවකතා
This subject area contains study guides on novels: long narratives in literary prose. The construction of the narrative, the plot, the way reality is created in the work of fiction, the fascination of the character study, and the use of language are usually discussed to show a novel's artistic merits.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:නවකතා&oldid=24988" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි