විෂයය:Class projects

Wikibooks වෙතින්

< Standard curriculaමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

Class projects
Books here have been created by classes at schools and universities as part of their curriculum. Before creating a new book here, please see our guidelines for class projects.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:Class_projects&oldid=24891" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි