සාකච්ඡාව:අමාවතුර

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

it seems this is a wiki source. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:54, 19 ජූලි 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:අමාවතුර&oldid=6787" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි