සාකච්ඡාව:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය-i

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර වලට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය/දහම්පියා අටුවා ගැටපදය-i වෙතට ගෙනගොස් ඇත. --Lee (සාකච්ඡාව) 14:15, 29 නොවැම්බර් 2017 (යූටීසී)