සාකච්ඡාව:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය-iv

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර සිංහල[සංස්කරණය]

oldwikisource:දහම්පියා අටුවා ගැටපදය/දහම්පියා අටුවා ගැටපදය-iv වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 03:48, 20 දෙසැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]