සාකච්ඡාව:නල සහ දමයන්ති

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Content will be moved to [wiki source] -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:22, 15 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:නල_සහ_දමයන්ති&oldid=6759" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි