සාකච්ඡාව:පියදාස සිරිසේන නවකථා එකතුව

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

these books are not wikibooks. They are wikisources. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:22, 27 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

බලපත්‍රය[සංස්කරණය]

මේවා කුමන බලපත්‍රය යටතේ පවතී ද? --Lee (සාකච්ඡාව) 09:38, 24 මැයි 2019 (යූටීසී)Reply[reply]