සාකච්ඡාව:පූජාවලිය-ප්‍රස්තාවනය

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

පූජාවලිය සඳහන් ආකාරයට දෙව්ලොවට ද, බඹ ලොවට ද, සෙසු දිවයින් වලට ද, සක්වලට ද වඩා මේ මධ්‍ය මණ්ඩලයම උතුම් හෙයින් මාගේ ශ්‍රී මහා බෝධි සත්ත්වයෝ උතුම් වූ මේ මධ්‍ය මණ්ඩලයේම උපදීම වූ වග මෙසේ සහතික වූ වගයි. එය කෙසේද?

පූජ්‍ය කිරිඇල්ලේ ඥානවිමල හිමිපානන් වහන්සේගේ පූජාවලියේ 108 වන පිටුවේ සිදුහත් උපත සිදුවූ මධ්‍ය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තරයේ දැක්වෙන්නේ,

තාම්බ්‍රපන්නී නුවර කිඹුල්වත ඇතුළු පන්තිස් නුවරක් (නුවරවල් 35 ක්) මධ්‍ය මණ්ඩලයට අයත්වන බවත් එම නුවරවල සිටුවරුන්, දෙවියන්, අසූමහ සව්වන්, පසේ බුදු හා ලොව්තුරා බුදුවරුන්වන උත්තමයින් උත්පත්ති ස්ථාන බවත් එම මධ්‍ය මණ්ඩලයෙන් පිටත ඛෙංගාලය ඇතුළු වගුරටය, සින්දුය, නේපාලය, චීනය, මහා චීනය, කාශ්මීරය, වඩිගය යන මෙකී හතලිස් තුන් නුවරවල බුද්ධාදීහු නොඋපදනා බවත්ය. එසේම බුදුවරුන් උපදනා වූ මේ මධ්‍ය මණ්ඩලය නම් වූ අනන්තා පර්යන්ත සක්වලට ද, සක්වල නොකියන ලද සෙසු දිවයින්වලට ද, දෙව්ලොවට ද, ඔබ ලොවට ද, වඩා මෙම මධ්‍ය මණ්ඩලයම උතුම්. මාගේ ශ්‍රී මහා බෝධි සත්ත්වයෝ මේ උතුම් වූ මධ්‍ය මණ්ඩලයෙදීම උපදීම දුටු සේක. (පූජාවලිය 108 පිටුව) — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 112.134.209.26 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 07:01, 9 ජනවාරි 2020‎ හිදී එක් කර ඇත