සාකච්ඡාව:වෙස්සන්තර ජාතක කාව්‍ය-i

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය දැනට පවතින පොතක් නම් එය විකි පොත් සඳහා සුදුසු නොවේ. එය විකිමූලාශ්‍ර තුලට යොමු විය යුතුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 13:31, 24 ජූලි 2010 (යූටීසී)