සාකච්ඡාව:සද්ධර්මාලඞකාරය - xi

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙනයාම[සංස්කරණය]

oldwikisource:සද්ධර්මාලඞකාරය/සද්ධර්මාලඞකාරය - xi වෙතට ගෙනයන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 07:45, 23 පෙබරවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]