සාකච්ඡාව:C හා C++ සිංහලෙන්

Page contents not supported in other languages.
මාතෘකාවක් එක්කරන්න
Wikibooks වෙතින්
Latest comment: වසර 13කට පෙර by බිඟුවා in topic Help
  1. හැඳින්වීම
  2. C වලින් යමක් තිරයේ දැක්වීම
  3. Working with Variables


Help[සංස්කරණය]

Kumudupinto පරිශීලකයා අප අතරින් සමුගෙන ඇති බැවින් මෙම පොතේ ඉතිරි කටයුතු කිරීමට දායකවන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:40, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply