සැකිල්ල:විකිමාධ්‍ය දින පොත

Wikibooks වෙතින්
<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 ක් වූ නවම් මස අව දියවක නම් තිථිය ලත් සඳුදා

  ව්‍යවහාර වර්ෂ 2024 පෙබරවාරි 26 දා
  ඇතුගලට ඉර උදාව: 06:23 (2024-02-26)
  ඇතුගලට සඳු උදාව: 19:04 (2024-02-25)


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]