සැකිල්ල:Wikivoyage/උපදෙස්

Wikibooks වෙතින්

Creates a link to Wikivoyage.

භාවිතය[සංස්කරණය]

ප්‍රගත භාවිතය[සංස්කරණය]

where:

  • page is the Wikivoyage article to link to. Defaults to PAGENAME (the current page's title)
  • link text is the text to display with the above link. Defaults to page.


This page was moved from. Its edit history can be viewed at සැකිල්ල:Wikivoyage/doc/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikivoyage/උපදෙස්&oldid=20983" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි