සැකිලි සාකච්ඡාව:Welcome

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Need to modify welcome Template. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:29, 27 ජූලි 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිලි_සාකච්ඡාව:Welcome&oldid=6879" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි