කණිෂ්ඨ විකි:අපේ පැරණි ළමා කතා/නරියා සහ මිදි වැල

25% developed
Wikibooks වෙතින්


නරියා සහ මිදි වැල
නරියා සහ මිදි වැල

ඔන්න එකෝමත් එක කාලේක කපටි නරියෙක් ලොකු කැලැවක ජීවත් උනා.

ඊළඟ පිටුව >>