කණිෂ්ඨ විකි:අපේ පැරණි ළමා කතා/නරියා සහ මිදි වැල/පිටු අංක 03

Wikibooks වෙතින්

<< පෙර පිටුව

මිදි වැල
මිදි වැල

මෙහෙම යනකොට ඌ දැක්කා මිදි වැලක් බොහොම සරුවට හැදිලා තියෙනවා. ඒ මිදි වැලේ ගෙඩිත් ගොඩාක් හැදිලා හොඳට ඉදිලා තියෙනවා දැක්කා. මේක දැක්ක ගමන් නරියාගේ කටට කෙල උනන්න ගත්තා.

මේව හරිම රස ඇති
මේව හරිම රස ඇති

"මේ වැලේ තියෙන ගෙඩි ඔක්කොම කඩාගෙන කන්න ඕනැ. මේව හරිම රස ඇති" මෙහෙම හිතුන නරියා බැලුවා ගෙඩියක් කඩා ගන්න.

උඩ පැනලා බැලුවොත් හරි නේද
උඩ පැනලා බැලුවොත් හරි නේද

ඒත් අවාසනාවකට වගේ මේ ගෙඩි ඔක්කොම තිබුනේ අතින් කඩා ගන්න පුලුවන් තරම් පහතකින් නම් නෙමෙයි. ඉතින් නරියා කල්පනා කලා කොහොමද මේ ගෙඩි කඩාගන්නේ කියලා. උඩ පැනලා බැලුවොත් හරි නේද කියලා හිතුන නරියා එහෙම උත්සාහ කලා. දැන් නරියා උඩ පනිනවා පනිනවා. ඒත් අනේ එක ගෙඩියක්වත් කඩා ගන්න බැරි උනා.


දැන් නරියට හරිම මහන්සියි. මිදි ගෙඩියක්වත් කඩා ගන්නත් බැරි උනා. ලැජ්ජාවෙත් බැනේ. ඉතින් නරියා මෙහෙම හිතුවා.

"මේ වැලේ මිදි හරිම තිත්තයි"

මෙහෙම හිතුව නරියා යන්න ගියාලු.