පරිශීලක සාකච්ඡාව:Kumudupinto

Page contents not supported in other languages.
Wikibooks වෙතින්

ආයුබෝවන්! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:13, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

සංස්කරණ උපදෙස්[සංස්කරණය]

please read this page. සංස්කරණ උපදෙස්. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:40, 29 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Code[සංස්කරණය]

<source lang="c">
// Allocate all the windows
for (int i = 0; i < max; i++)
{
wins[i] = new Window();
}
</source>

Result[සංස්කරණය]

// Allocate all the windows
for (int i = 0; i < max; i++)
{
    wins[i] = new Window();
}

more[සංස්කරණය]

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 09:17, 19 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Kumudupinto&oldid=6790" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි