විකිපොත් සාකච්ඡාව:පරිපාලකවරු

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Vote has extended[සංස්කරණය]

End Date of admin vote has extended to 3rd of August. (It is a request from m:User:Mav.) -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:00, 27 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]