වඩාත් අන්තර්විකී සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 05:05, 6 ඔක්තෝබර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 21 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #21.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Main Page‏‎ (අන්තර්විකි 96 ක්)
 2. මුල් පිටුව‏‎ (අන්තර්විකි 82 ක්)
 3. Cookbook:Table of Contents‏‎ (අන්තර්විකි 53 ක්)
 4. කණිෂ්ඨ විකි‏‎ (අන්තර්විකි 32 ක්)
 5. WP:HOTCAT‏‎ (අන්තර්විකි 21 ක්)
 6. නවීන ග්‍රීක භාෂාව‏‎ (අන්තර්විකි 13 ක්)
 7. කොරියානු භාෂාව‏‎ (අන්තර්විකි 12 ක්)
 8. ප්‍රංශ‏‎ (අන්තර්විකි 12 ක්)
 9. පොත් රාක්කය:භාෂා‏‎ (අන්තර්විකි 10 ක්)
 10. Department:භාෂා‏‎ (අන්තර්විකි 10 ක්)
 11. Wikibooks Stacks/Departments‏‎ (අන්තර්විකි 5 ක්)
 12. Wikibooks Stacks‏‎ (අන්තර්විකි 4 ක්)
 13. පහසුවෙන් ඉඩෝ‏‎ (අන්තර්විකි 4 ක්)
 14. Cookbook:අර්තාපල් තැම්බීම‏‎ (අන්තර්විකි 3 ක්)
 15. ප්‍රංශ/වාග්මාලාව/වර්ණ‏‎ (අන්තර්විකි 3 ක්)
 16. Subject:භාෂාවන්‏‎ (අන්තර්විකි 2 ක්)
 17. Subject:වෙනත් කාව්‍ය‏‎ (අන්තර්විකි 2 ක්)
 18. Cookbook:බත් සෑදීම‏‎ (අන්තර්විකි 2 ක්)
 19. ප්‍රංශ/ව්‍යාකරණ‏‎ (අන්තර්විකි 2 ක්)
 20. පොත් රාක්කය:යුරෝපයේ භාෂා‏‎ (අන්තර්විකි 2 ක්)
 21. ප්‍රංශ/වාග්මාලාව/සත්තු‏‎ (අන්තර්විකි 2 ක්)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MostInterwikis" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි