සැකිල්ල:ප්‍රංශ/සංවාදය

Wikibooks වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Usage[සංස්කරණය]

{| {{ප්‍රංශ/සංවාදය}}
| first speaker's name || first speaker's line
|-
| second speaker's name || second speaker's line
|-
| first speaker's name || first speaker's line
|-
| second speaker's name || second speaker's line
|-
| etc...
|}

Usage with English translations[සංස්කරණය]

{| {{French/Dialogue|includes-translations=true}}
| rowspan=2 | first speaker's name
| first speaker's line
|-
| optional English translation of above line
|-
| rowpsan=2 | second speaker's name
| second speaker's line
|-
| optional English translation of above line
|-
| etc...
|}

Optional parameters[සංස්කරණය]

{{French/Dialogue|audio=Audio file of the dialogue.ogg}}

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ප්‍රංශ/සංවාදය&oldid=9861" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි