බුදු ගුණ අලංකාරය

Wikibooks වෙතින්
(Budhuguna Alankaraya වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search