විකිපොත්:සැකිලි/Book information

Wikibooks වෙතින්
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

Book information | General | Sources | Links | Navigation | ගොනු | Media

නඩත්තු කටයුතු | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines

Seeing how most wikibooks are in development, contributors can assist readers seeing how mature various parts of a book are. The two main templates are {{stage}} and {{decistage}}. For more information, see Help:Development stages75% developed  as of 2010-2-8 (2010-2-8)

Markup Display
{{Reading level}}
{{Prerequisite}}

This page was moved from . Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Book information/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Book_information&oldid=15490" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි